ALGEMENE VOORWAARDEN

Lees de Algemene Voorwaarden zorgvuldig door. Als u twijfelt of suggesties hebt, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@rockstarsz.nl.

De Algemene Voorwaarden van Rockstarsz.nl zijn van toepassing op elk aanbod van Rockstarsz.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Rockstarsz.nl en jou. Door te bestellen accepteer je de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Rockstarsz.nl.
Rockstarsz.nl behoudt zich het recht de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Rockstarsz.nl is geregistreerd in het handelsregister onder KVK nummer 66127823.
BTW nummer:NL 1037111648B01

Adres:
Straat Formosa 70 / 9642AE / Veendam / Groningen

1. Totstandkoming van de overeenkomst
De (koop)overeenkomst komt tot stand indien door de koper een bestelling bij Rockstarsz.nl wordt geplaatst, en deze bestelling door Rockstarsz.nl is aanvaard en/of schriftelijk is bevestigd.


2. Prijzen en kosten
Alle prijzen zijn in euro’s, incl.  BTW en excl. verzendkosten.
Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
 

3. Verzendkosten
Voor de verzending van de artikelen brengt Rockstarsz.nl de daarvoor noodzakelijke verzendkosten in rekening. Zie levering. De verzendkosten zullen aan uw bestelling toegevoegd worden, tijdens de check-out. De verzendkosten van uw bestelling worden automatisch berekend afhankelijk van het gewicht van de totale bestelling.


4. Betaling
Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin het bestellingsoverzicht en de totale kosten, inclusief verzendkosten. Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling, met uitzondering van AfterPay. U kunt betalen via elektronisch bankieren, iDEAL, Mister Cash/Bankcontact, AfterPay, CreditCard of via bankoverschrijving.


5. Levering
Rockstarsz.nl betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen.
Alle bestellingen worden binnen 10-14 werkdagen na ontvangst van betaling ter bezorging aangeboden binnen Nederland. Mochten zich technische storingen voordoen, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk ter bezorging aangeboden.  Rockstarsz.nl zal u hiervan op de hoogte houden telefonisch of per e-mail.

Mocht het voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is, dan wordt u hiervan binnen 2 werkdagen op de hoogte gesteld.
Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
Rockstarsz.nl is niet aansprakelijk voor overschrijding van deze aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door de bezorgingsdienst. Bij schade aan de verpakking bij levering moet u voor opening contact opnemen met Rockstarsz.nl. Het kan zijn dat het product door transport schade heeft opgelopen.

6. Bezorgadres en leveringsservice
Als je bij Rockstarsz.nl bestelt, kunt u zelf kiezen of u de bestelling thuis laat bezorgen, of wilt afhalen.


7. Herroepingsrecht 
Rockstarsz.nl doet er alles aan om u een goed product te leveren. Bent u desondanks niet tevreden met (een deel van) uw bestelling, dan kunt u deze artikelen binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling retourneren. Retourzendingen dienen vooraf kenbaar te worden gemaakt aan Rockstarsz.nl. Deze worden slechts geaccepteerd indien retourinstructies van Rockstarsz.nl nauwkeurig zijn opgevolgd. De garantie vervalt wanneer de kleding gedragen en/of gewassen is of er getracht is een gebrek zelf te herstellen. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking (incl. labels) van het artikel onbeschadigd is. Hierbij geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Ook het verzenden zonder Track & Trace Code naar Rockstarsz is op eigen risico! Besluit je een deel van de artikelen te houden en een deel terug te zenden, dan zijn de verzendkosten derhalve, in zijn geheel, verschuldigd. Als de maat of kleur van het artikel dat u besteld heeft niet goed is, dan kunt u dit artikel altijd ruilen. Ruilen is voor eigen verzendkosten.
Bij een retourzending betaalt Rockstarsz.nl binnen 14 dagen het betaalde bedrag terug.

"U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa €3,50 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@rockstarsz.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is."

8. Aansprakelijkheid

Alle producten uit het assortiment van Rockstarsz.nl zijn met de grootste zorg samengesteld. Rockstarsz.nl kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Rockstarsz.nl verkochte producten en/of losgeraakte materialen of toebehoren. De geleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per email aan ons voorleggen. Rockstarsz.nl is niet aansprakelijk indien er schade te wijten is aan opzet en/of het niet in acht nemen van de wasvoorschriften van de artikelen. Alle informatie op de website van Rockstarsz.nl (www.Rockstarsz.nl) is zorgvuldig samengesteld.

9. Privacy
Rockstarsz.nl vindt het zeer belangrijk dat de door de consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Rockstarsz.nl gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. 


Privacybeleid Rockstarsz


http://www.rockstarsz.nl

Over ons privacybeleid
Rockstarsz geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Rockstarsz. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid. Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Webwinkelsoftware
MijnWebwinkel/MyOnlineStore
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.


Webhosting
mijnwebwinkel/MyOnlineStore
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van mijnwebwinkel/MyOnlineStore. mijnwebwinkel/MyOnlineStore verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. mijnwebwinkel/MyOnlineStore heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. mijnwebwinkel/MyOnlineStore is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.


E-mail en mailinglijsten
MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.


mijnwebwinkel
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van mijnwebwinkel. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. mijnwebwinkel heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.


Payment processors


Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


AfterPay
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Afterpay. Afterpay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Afterpay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Afterpay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Afterpay deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Afterpay's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Afterpay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Verzenden en logistiek
PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


Facturatie en boekhouden
Jortt
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Jortt. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Jortt. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Jortt is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen.Jortt gebruikt uw
persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


Externe verkoopkanalen
Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.


Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Rockstarsz op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.


Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te
ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.


Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.


Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Rockstarsz. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening
dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.


Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.
Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens
Rockstarsz
Kerkstraat 2
9641AR Veendam Nederland
T (068) 371-7900
E info@rockstarsz.nl
Contactpersoon voor Privacy

Crista Groote


10. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Rockstarsz.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Rockstarsz.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


11. Vragen
Rockstarsz.nl streeft naar tevreden klanten. Mocht je niet tevreden zijn over de producten of diensten van Rockstarsz.nl, aarzel dan niet contact op te nemen. U neemt contact met ons op per e-mail info@Rockstarsz.nl. Uw klacht wordt genoteerd en wij bespreken met u hoe de klacht behandeld kan worden. Wanneer wij overeenkomen dat het artikel door ons bekeken/ gerepareerd moet worden, kunt u het artikel aan ons retour zenden. Stuurt u zonder voorafgaand gesproken te hebben met Rockstarsz, of tegen een gemaakte afspraak in, alle artikelen retour, en hebben deze de herroepingstermijn overschreden, krijgt u de artikelen weer teruggestuurd.

13. DrukFouten


Alle prijzen en teksten, zijn onder voorbehoud van drukfouten, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij twijfel over een juiste prijs, of een omschrijving, kunt u altijd contact opnemen.


14. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Rockstarsz.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Rockstarsz.nl noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Lees de Algemene Voorwaarden zorgvuldig door. Als u twijfelt of suggesties hebt, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@rockstarsz.nl.

De Algemene Voorwaarden van Rockstarsz.nl zijn van toepassing op elk aanbod van Rockstarsz.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Rockstarsz.nl en jou. Door te bestellen accepteer je de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Rockstarsz.nl.
Rockstarsz.nl behoudt zich het recht de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Rockstarsz.nl is geregistreerd in het handelsregister onder KVK nummer 66127823.
BTW nummer:NL 1037111648B01

Adres:
Straat Formosa 70 / 9642AE / Veendam / Groningen

1. Totstandkoming van de overeenkomst
De (koop)overeenkomst komt tot stand indien door de koper een bestelling bij Rockstarsz.nl wordt geplaatst, en deze bestelling door Rockstarsz.nl is aanvaard en/of schriftelijk is bevestigd.


2. Prijzen en kosten
Alle prijzen zijn in euro’s, incl. BTW en excl. verzendkosten.
Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.


3. Verzendkosten
Voor de verzending van de artikelen brengt Rockstarsz.nl de daarvoor noodzakelijke verzendkosten in rekening. Zie levering. De verzendkosten zullen aan uw bestelling toegevoegd worden, tijdens de check-out. De verzendkosten van uw bestelling worden automatisch berekend afhankelijk van het gewicht van de totale bestelling.


4. Betaling
Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin het bestellingsoverzicht en de totale kosten, inclusief verzendkosten. Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling, met uitzondering van AfterPay. U kunt betalen via elektronisch bankieren, iDEAL, Mister Cash/Bankcontact, AfterPay, CreditCard of via bankoverschrijving.


5. Levering
Rockstarsz.nl betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen.
Alle bestellingen worden binnen 10-14 werkdagen na ontvangst van betaling ter bezorging aangeboden binnen Nederland. Mochten zich technische storingen voordoen, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk ter bezorging aangeboden. Rockstarsz.nl zal u hiervan op de hoogte houden telefonisch of per e-mail.

Mocht het voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is, dan wordt u hiervan binnen 2 werkdagen op de hoogte gesteld.
Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
Rockstarsz.nl is niet aansprakelijk voor overschrijding van deze aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door de bezorgingsdienst. Bij schade aan de verpakking bij levering moet u voor opening contact opnemen met Rockstarsz.nl. Het kan zijn dat het product door transport schade heeft opgelopen.

6. Bezorgadres en leveringsservice
Als je bij Rockstarsz.nl bestelt, kunt u zelf kiezen of u de bestelling thuis laat bezorgen, of wilt afhalen.


7. Herroepingsrecht
Rockstarsz.nl doet er alles aan om u een goed product te leveren. Bent u desondanks niet tevreden met (een deel van) uw bestelling, dan kunt u deze artikelen binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling retourneren. Retourzendingen dienen vooraf kenbaar te worden gemaakt aan Rockstarsz.nl. Deze worden slechts geaccepteerd indien retourinstructies van Rockstarsz.nl nauwkeurig zijn opgevolgd. De garantie vervalt wanneer de kleding gedragen en/of gewassen is of er getracht is een gebrek zelf te herstellen. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking (incl. labels) van het artikel onbeschadigd is. Hierbij geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Ook het verzenden zonder Track & Trace Code naar Rockstarsz is op eigen risico! Besluit je een deel van de artikelen te houden en een deel terug te zenden, dan zijn de verzendkosten derhalve, in zijn geheel, verschuldigd. Als de maat of kleur van het artikel dat u besteld heeft niet goed is, dan kunt u dit artikel altijd ruilen. Ruilen is voor eigen verzendkosten.
Bij een retourzending betaalt Rockstarsz.nl binnen 14 dagen het betaalde bedrag terug.


8. Aansprakelijkheid
Alle producten uit het assortiment van Rockstarsz.nl zijn met de grootste zorg samengesteld. Rockstarsz.nl kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Rockstarsz.nl verkochte producten en/of losgeraakte materialen of toebehoren. De geleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per email aan ons voorleggen. Rockstarsz.nl is niet aansprakelijk indien er schade te wijten is aan opzet en/of het niet in acht nemen van de wasvoorschriften van de artikelen. Alle informatie op de website van Rockstarsz.nl (www.Rockstarsz.nl) is zorgvuldig samengesteld.

9. Privacy
Rockstarsz.nl vindt het zeer belangrijk dat de door de consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Rockstarsz.nl gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. 10. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Rockstarsz.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Rockstarsz.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


11. Vragen
Rockstarsz.nl streeft naar tevreden klanten. Mocht je niet tevreden zijn over de producten of diensten van Rockstarsz.nl, aarzel dan niet contact op te nemen. U neemt contact met ons op per e-mail info@Rockstarsz.nl. Uw klacht wordt genoteerd en wij bespreken met u hoe de klacht behandeld kan worden. Wanneer wij overeenkomen dat het artikel door ons bekeken/ gerepareerd moet worden, kunt u het artikel aan ons retour zenden. Stuurt u zonder voorafgaand gesproken te hebben met Rockstarsz, of tegen een gemaakte afspraak in, alle artikelen retour, en hebben deze de herroepingstermijn overschreden, krijgt u de artikelen weer teruggestuurd.


12. Geschillen
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


13. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Rockstarsz.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Rockstarsz.nl noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2019 Rockstarsz.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met onze Privacy Policy